Ida Cook - Thomas Wheaton wedding 1917
photo courtesy Anne Wheaton